Ref:

bool(false)

Wishlist Το Καλάθι Μου
0item(s)

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Product was successfully added to your shopping cart.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.happy2shop.gr ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο HAPPY2SHOP.GR, που εδρεύει στον δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Γεωργίου Γενναδίου, αριθ. 6, Τ.Κ. 10678, ΑΦΜ 053547990, αριθ. ΓΕΜΗ 140238101000 (μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών), τηλ. (+30) 2103800058, e-mail: [email protected]. Η Επιχείρηση ασκεί εμπορία από απόσταση αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος Happy2shop, συμμορφούμενη στις διατάξεις του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών και της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι Όροι Χρήσης αφορούν και εφαρμόζονται στους Επισκέπτες / Χρήστες / Πελάτες κατά την περιήγηση και χρήση του Happy2shop. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν σε Επισκέπτες / Χρήστες / Πελάτες, κατά περίπτωση. Η χρήση του όρου «Χρήστης» ενδέχεται κατά περίπτωση να αφορά και τον Επισκέπτη ή Πελάτη. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Επιχείρησης.

Οι Όροι Χρήσης / Συναλλαγών δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις πώλησης Προϊόντων που καταρτίζονται και εκτελούνται στο φυσικό μας κατάστημα με την παρουσία του Καταναλωτή, ήτοι σε συμβάσεις που δεν συνιστούν Σύμβαση από Απόσταση. Οι τιμές των Προϊόντων όπως προβάλλονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ισχύουν μόνο για Συμβάσεις από Απόσταση.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

 • Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή Ιστότοπος : Ο ιστότοπος www.happy2shop.gr.

 • Happy2shop : Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.happy2shop.gr.

 • Επισκέπτης : Ο χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται και περιηγείται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, χωρίς να συνδεθεί σε λογαριασμό Χρήστη ή να παραγγείλει Προϊόντα.

 • Χρήστης : Ο χρήστης του διαδικτύου που δημιουργεί λογαριασμό στο Happy2shop, χωρίς να πραγματοποιήσει παραγγελία.

 • Πελάτης: Ο Επισκέπτης / Χρήστης που παραγγέλνει Προϊόντα μέσω του Happy2shop.

 • Καταναλωτής : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

 • Επιχείρηση : Η Επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

 • Προϊόντα : Τα αγαθά που διαθέτει η Επιχείρηση προς πώληση μέσω του Happy2shop.

 • Υπηρεσίες: Είναι οι υπηρεσίες του Happy2shop, δηλαδή οι προσφερόμενες στους Επισκέπτες / Χρήστες και Πελάτες επιλογές και δυνατότητες μέσα από τον Ιστότοπο.

 • Όροι ή Όροι Χρήσης : Οι παρόντες όροι χρήσης.

 • Όροι Συναλλαγών : Οι Όροι Χρήσης σε συνδυασμό με τους Όρους που βρίσκονται στις θέσεις «Τρόποι Παραγγελίας», «Τρόποι Πληρωμής», «Τρόποι Αποστολής», «Πολιτική Επιστροφών».

 • Στοιχεία Εισόδου : Το e-mail και ο κωδικός πρόσβασης που ορίζει ο Χρήστης για την είσοδό / πρόσβασή του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

 • Σύμβαση από Απόσταση : Κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων από απόσταση ή παροχής υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας από απόσταση, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, η τηλεομοιοτυπία ή το διαδίκτυο, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η προβολή των προϊόντων της Επιχείρησης στον Ιστότοπο συνιστά πρόσκληση προς τον Επισκέπτη / Χρήστη για υποβολή πρότασης. Ο Πελάτης που παραγγέλνει Προϊόντα μέσω του Happy2shop, προτείνει στην Επιχείρηση τη σύναψη σύμβασης πώλησης των Προϊόντων. Οι όροι υπό τους οποίους θα συναφθεί η σύμβαση, εφόσον η Επιχείρηση αποδεχθεί την πρόταση, είναι οι Όροι Συναλλαγών, όπως αυτοί συμπληρώνονται από την κείμενη νομοθεσία. Οι Καταναλωτές που συμβάλλονται με το Happy2shop, έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 513 επ. Α.Κ.. Μπορείτε να παραγγείλετε Προϊόντα είτε ως Επισκέπτης είτε ως συνδεδεμένος στον Ιστότοπο Χρήστης. Η σύμβαση με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορεί να συναφθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Η σύμβασή σας με την Επιχείρηση, θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνο αφ’ ης στιγμής λάβετε σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από την Επιχείρηση, κατόπιν ελέγχου της διαθεσιμότητας και της τιμής των Προϊόντων, καθώς και της ορθότητας της παραγγελίας και περατώνεται με την ολοσχερή εξόφληση του αντιτίμου της παραγγελίας και την παράδοση των Προϊόντων. Εφόσον εξοφλήσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας μέχρι τη λήψη του e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας», τα χρήματά σας θα ληφθούν ως χρηματοοικονομική εγγύηση για την εκτέλεση της σύμβασης και θα σας επιστραφούν αμέσως σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί η παραγγελίας σας, ήτοι δεν καταρτιστεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση πίστωσης του τιμήματος (π.χ. πληρωμή με αντικαταβολή), η Επιχείρηση διατηρεί την κυριότητα των πωλούμενων, μέσω του Happy2shop, Προϊόντων μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή του τιμήματος καθώς και των εξόδων παράδοσης, από τον Πελάτη.

5. ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της σύμβασης σας με την Επιχείρηση κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος, παράνομος ή αντίθετος με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων και δεν συνεπάγεται την ακυρότητα της σύμβασης, οι δε, λοιποί όροι παραμένουν έγκυροι και ισχυροί και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το όλο πνεύμα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν άκυρου όρου. Η ακυρότητα μέρους της σύμβασης συνεπιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης, μόνο αν συνάγεται ότι δεν θα είχε συναφθεί χωρίς το άκυρο μέρος.

6. ΤΙΤΛΟΙ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι περιλαμβανόμενες στους παρόντες Όρους Χρήσης επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνσή σας και δεν περιορίζουν, αλλοιώνουν ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο το πραγματικό νόημα των Όρων Χρήσης.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Στις διαφορές που ανακύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου και τις συναλλακτικές σχέσεις της Επιχείρησης με τους Πελάτες, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του Happy2shop, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας του Happy2shop και το κράτος προέλευσής του με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του Καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Το εφαρμοστέο δίκαιο του Ελληνικού κράτους διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας από την Επιχείρηση, τις ιδιότητες των Προϊόντων, καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και τις διαφορές που ανακύπτουν με Καταναλωτές και τρίτους από σύμβαση ή τον νόμο. Ο Καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να επικαλεστεί την προστασία των αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων του δικαίου που θα είχε εφαρμογή ελλείψει της παραπάνω ρήτρας. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Επιχείρησης και Επισκεπτών / Χρηστών / Πελατών και τρίτων από τη λειτουργία ή/και τη χρήση του Happy2shop θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Κατά την χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών καθώς και στις συμβάσεις αγοράς Προϊόντων από Καταναλωτές εφαρμόζεται το Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών, όπως ισχύει. Η παραγγελία Προϊόντων από μη Καταναλωτές (Πελάτες με τιμολόγιο) ενδέχεται κατά περίπτωση να αποκλείει την εφαρμογή στη συγκεκριμένη σύμβαση ορισμένων διατάξεων του Δικαίου Καταναλωτή που αφορούν μόνο σε Καταναλωτές (λ.χ. Δικαίωμα Υπαναχώρησης). Σε συμβάσεις πώλησης Προϊόντων που καταρτίζονται και εκτελούνται στο φυσικό μας κατάστημα με την παρουσία του Καταναλωτή, ήτοι σε συμβάσεις που δεν συνιστούν Σύμβαση από Απόσταση, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών που αφορούν αποκλειστικά σε Συμβάσεις από Απόσταση.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το Happy2shop, σε Συμβάσεις από Απόσταση, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας. Περαιτέρω, αν η διαφορά δεν επιλυθεί, σας παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς, έχετε, δηλαδή, τη δυνατότητα ως Καταναλωτής και κάτοικος χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές. Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών για την Ελλάδα.

Παρακαλείσθε, πριν απευθυνθείτε στην ανωτέρω υπηρεσία να επικοινωνείτε με το Happy2shop, στο τηλ. +30 2103800058 ή στο e-mail: [email protected], για να σας συμβουλέψουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

8. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Στο Happy2shop διατίθενται προς λιανική/χονδρική πώληση ενδεικτικώς αναφερόμενα:

 • Είδη Τεχνολογίας

 • Εξοπλισμός Σπιτιού/Κήπου

 • Αξεσουάρ Αυτοκινήτου/Μηχανής

 • Αθλητικά Είδη και Όργανα Γυμναστικής

 • Είδη Προσωπικής Υγιεινής

 • Είδη Μουσικής

 • Παιδικά/Βρεφικά Είδη και Παιχνίδια

 • Είδη Δώρων

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προβάλουμε τα Προϊόντα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια χρωμάτων, ιδιοτήτων, απεικονίσεων και χαρακτηριστικών τους. Ωστόσο, δεν ευθυνόμαστε για την ακρίβεια στην απόδοση των εικόνων, χρωμάτων και χαρακτηριστικών των Προϊόντων από την οθόνη της τερματικής συσκευής από την οποία συνδέεστε στο Happy2shop.

Οι περιγραφές των Προϊόντων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που μας παρέχουν οι κατασκευαστές/εισαγωγείς των Προϊόντων και παρατίθενται με την επιφύλαξη τυχόν σφαλμάτων και ελλείψεων εκ μέρους τους, για κάθε ζημία από τα οποία δεν ευθύνεται η Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι τα Προϊόντα που διατίθενται μέσω του Happy2shop θα ικανοποιήσουν τις προσδοκίες σας ως προς την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά και την αντοχή τους. Ως εκ τούτου η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι υμών σε περίπτωση που τα Προϊόντα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας.

Η Επιχείρηση οφείλει να παρέχει τα παραγγελθέντα Προϊόντα στον Καταναλωτή με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα δικαιώματα του Καταναλωτή από τη διετή νόμιμη εγγύηση, όπου εφαρμόζεται. Η εθνική νομοθεσία μπορεί να παρέχει στον καταναλωτή πρόσθετα δικαιώματα.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές, τα χαρακτηριστικά, τα παρελκόμενα, τις περιγραφές, τη διαθεσιμότητα και τα έξοδα αποστολής των Προϊόντων, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωσή σας, με την επιφύλαξη ήδη καταρτισμένων συμβάσεων πώλησης Προϊόντων. Τα προβαλλόμενα στις ιστοσελίδες των Προϊόντων βίντεο και φωτογραφίες που συνοδεύουν τις περιγραφές των Προιοντων είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στα πραγματικά σχέδια, χρώματα και χαρακτηριστικά των Προϊόντων.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, επιδημία, πανδημία, πόλεμο, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων κ.ο.κ..

Οι αναγραφόμενες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα τιμές των Προϊόντων αποτελούν τελικές τιμές και συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.. Στις τιμές των Προϊόντων δεν περιλαμβάνονται 1) οι πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, για τις οποίες οι Πελάτες ενημερώνονται είτε από τον σχετικό σύνδεσμο (Τρόποι Αποστολής), είτε κατά τη διαδικασία του Checkout και 2) τυχόν έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά τον τελωνειακό έλεγχο (για αποστολές στο εξωτερικό).

9. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνεται με δική του επιμέλεια για τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές, που απαιτεί η νομοθεσία της χώρας κατοικίας ή διαμονής του, ώστε τα παραγγελθέντα, από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Προϊόντα να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πορεία τους ως τον παραλήπτη Πελάτη. Για τις αναγκαίες προδιαγραφές, ο Πελάτης ενημερώνεται από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας παράδοσης των Προϊόντων.

Ειδικότερα, τα Προϊόντα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες τελωνειακές απαιτήσεις, προϋποθέσεις και περιορισμούς, ώστε να εισαχθούν στη χώρα προορισμού, όπως προδιαγραφές σύστασης, περιορισμούς είδους, βάρους, διαστάσεων, απαιτήσεις αναγκαίων συνοδευτικών εγγράφων, εγχειριδίων κλπ. Ο Πελάτης οφείλει να επιβεβαιώσει ότι τα Προϊόντα που παραγγέλνει από το Happy2shop ικανοποιούν αυτές τις προδιαγραφές.

Ο Πελάτης μπορεί να πληροφορηθεί τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων επικοινωνώντας με το Happy2shop. Αν διαπιστώσει ότι τα Προϊόντα δεν πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές ώστε να εισαχθούν στη χώρα προορισμού, οφείλει να απέχει από την παραγγελία, άλλως θα επιβαρύνεται με κάθε σχετική δαπάνη που θα προκύψει. Ειδικότερα, ο Πελάτης βαρύνεται με οποιοδήποτε κόστος προκύψει από την άρνηση των Αρχών της χώρας προορισμού να επιτρέψουν την είσοδο του Προϊόντος στο έδαφός της ή την επιβολή υποχρεώσεων/κυρώσεων, είτε πρόκειται για κόστος αποστολής και επιστροφής του Προϊόντος στο Happy2shop, είτε για κόστος φύλαξης ή αναγκαίου χειρισμού, είτε για πρόσθετους δασμούς ή για επιβληθέντα πρόστιμα λόγω μη συμμόρφωσης των Προϊόντων προς τις νόμιμες προδιαγραφές εισαγωγής και κυκλοφορίας.

10. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στις συμβάσεις πώλησης αγαθών στις οποίες η Επιχείρηση αποστέλλει τα Προϊόντα στον Καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον Καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον Καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα που έχει ορίσει η Επιχείρηση αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον Καταναλωτή με την παράδοση στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον Καταναλωτή να παραλάβει και μεταφέρει τα αγαθά, από την Επιχείρηση στον Καταναλωτή και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Επιχείρηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

11. ΠΡΟΣΒΑΣΗ KAI ΧΡΗΣΗ TOY HAPPY2SHOP

Η πρόσβαση και η χρήση του Happy2shop και των Υπηρεσιών από οποιονδήποτε Επισκέπτη / Χρήστη / Πελάτη διέπεται από τους παρόντες όρους. Οι Όροι Χρήσης/Συναλλαγών εφαρμόζονται τόσο κατά τη χρήση του Ιστοτόπου όσο και κατά την αγορά Προϊόντων.

Κάθε Επισκέπτης / Χρήστης / Πελάτης πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του Happy2shop (όπως ενδεικτικά: ηλεκτρονική παραγγελία, περιήγηση, αναζήτηση, καταχώριση, αποστολή, αποθήκευση πληροφοριών, πληρωμή, συναλλαγή), δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του Ιστοτόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: Τρόποι Παραγγελίας, Τρόποι Πληρωμής, Τρόποι Αποστολής, Πολιτική Επιστροφών, Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies. Τα ισχύοντα για τους Όρους Χρήσης, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βρίσκεται αναρτημένος στον Ιστότοπο. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω όρων (χρήσης και συναλλαγών), συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοτόπου.

Οι Όροι Συναλλαγών έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών - ΓΟΣ), έχουν αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του Ιστοτόπου, η, δε, πρόσβαση σε αυτούς και η αποδοχή τους υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Δεσμεύεστε από τους Όρους Συναλλαγών, δεδομένου ότι οι όροι αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από την Επιχείρηση και σας δόθηκε η δυνατότητα να λάβετε πραγματική γνώση του περιεχομένου τους.

Οι Όροι Συναλλαγών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξ αποστάσεως συναπτόμενων συμβάσεων πώλησης Προϊόντων μέσω του Happy2shop. Οι Όροι Συναλλαγών ισχύουν και εφαρμόζονται σε κάθε παραγγελία Προϊόντων, με οποιοδήποτε τρόπο και αν υπεβλήθη προς την Επιχείρηση (online, τηλεφωνικώς, e-mail κ.ο.κ.).

Η εγγραφή Χρήστη στον Ιστότοπο συνιστά αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, η, δε, συναλλαγή με το Happy2shop – περιλαμβανομένης της τηλεφωνικής παραγγελίας – συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συναλλαγών. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης / Συναλλαγών προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του Ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Συναλλαγών καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του Happy2shop.

Ο Ιστότοπος λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο, με την επιφύλαξη περιστατικών ανωτέρας βίας. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του Ιστοτόπου ή/και των Υπηρεσιών, για λόγους επισκευής, συντήρησης, αναβάθμισης, βελτίωσης, για λόγους εμπορικής πολιτικής της Επιχείρησης κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας από το νόμο ή από σύμβαση με την Επιχείρηση.

Για τη χρήση των υπηρεσιών του Happy2shop και την έγκυρη σύναψη σύμβασης με την Επιχείρηση απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα των Χρηστών. Επομένως, οι Χρήστες χρησιμοποιούν το Happy2shop ή/και συμβάλλονται εγκύρως με την Επιχείρηση εφόσον είναι ενήλικοι, ήτοι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και δεν βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση. Σε αντίθετη περίπτωση η ακυρότητα της δικαιοπραξίας είναι απόλυτη και η δικαιοπραξία λογίζεται σα να μην έγινε. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις (οικονομικές ή άλλου είδους) που γεννήθηκαν από τις πράξεις ή παραλείψεις των άμεσα συναλλαχθέντων προσώπων καθώς και την υποχρέωση για αποζημίωση της Επιχείρησης ή τρίτου, εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συναλλαχθείς με την Επιχείρηση ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή, συγκατάθεση, άδεια ή έγκρισή τους.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Πελάτες υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με το Happy2shop, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης. Οι Πελάτες παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρο e-mail, στο οποίο έχουν πρόσβαση, κατά την παραγγελία προϊόντων.

Η είσοδος στον Ιστότοπο, με τη χρήση των Στοιχείων Εισόδου, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια πως η χρήση των Στοιχείων αυτών λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από το μέλος στο οποίο αντιστοιχούν τα Στοιχεία αυτά. Η δραστηριότητα που αναπτύσσει το εισερχόμενο στον Ιστότοπο πρόσωπο κατά την παραμονή του στο Happy2shop, δεσμεύει πλήρως το πρόσωπο που αντιστοιχούν τα Στοιχεία Εισόδου, είτε ήταν αυτό που εισήλθε και χρησιμοποίησε τον Ιστότοπο είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τα Στοιχεία αυτά με ή χωρίς τη γνώση / συγκατάθεση / έγκριση του δικαιούχου. Επομένως, οι Χρήστες του Happy2shop φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των Στοιχείων Εισόδου τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Επιχείρηση, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Οι Χρήστες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους σε τρίτους τα Στοιχεία Εισόδου στο Happy2shop και να τα φυλάσσουν ως απόρρητα. Συνιστάται ακόμη στους Χρήστες να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση του σκοπού χρήσης του Happy2shop, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος σε τρίτους. Συμβουλεύουμε τους Χρήστες να μας ενημερώνουν αμέσως σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή / και παράνομης χρήσης των Στοιχείων Εισόδου τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τα συνδράμουμε στην ανάκτηση / αλλαγή των Στοιχείων Εισόδου τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

Οι Χρήστες ενεργοποιούν τον λογαριασμό τους στο www.happy2shop.gr, ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο που τους αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνουν κατά την εγγραφή τους, επομένως, το φυσικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δηλώνεται κατά την εγγραφή, θεωρείται κατ’ αμάχητο τεκμήριο από την Επιχείρηση ως το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό Χρήστη στο Happy2shop.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Πελάτες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων.

Οι Χρήστες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, τις Υπηρεσίες, τις φόρμες παραγγελίας / εγγραφής ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης μέσω του Ιστοτόπου ή λογαριασμούς του ηλεκτρονικού καταστήματος Happy2shop στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως Facebook ή Instagram για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται, ακόμη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητα, να προσβάλει την ανηλικότητα, την επαγγελματική φήμη, την ιδιωτική ζωή και Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι Χρήστες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν, διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου, προσωπικά δεδομένα τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιχείρηση, «πειρατικό» ή κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα κ.ο.κ..

Απαγορεύεται στον Χρήστη να χρησιμοποιεί το Happy2shop για σκοπούς παράνομους και αθέμιτους, για προώθηση παράνομων υπηρεσιών ή προϊόντων, ο δε, Χρήστης ευθύνεται πλήρως για κάθε ζημία της Επιχείρησης ή τρίτου από τέτοιου είδους χρήση του Happy2shop.

Απαγορεύεται, στους Χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των Επισκεπτών / Χρηστών / Πελατών που διατηρεί η Επιχείρηση καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Οι Χρήστες και τρίτοι οφείλουν να απέχουν από πράξεις δυσφήμισης της Επιχείρησης, του Happy2shop και των Υπηρεσιών και Προϊόντων του. Όπου παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης (social media, Google Maps κ.ο.κ.) ο Χρήστης οφείλει να δημοσιεύει αντικειμενική αξιολόγηση και να ασκεί μόνο καλοπροαίρετη κριτική, όπως επιτάσσουν η καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και κάθε τρίτο να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις Υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο συναπαρτίζον τον παρόντα δικτυακό τόπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών, όπως ενδεικτικά viruses, hacking, DDOS attacks κ.ο.κ. ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση του και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να της προκαλέσουν παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

Οι Χρήστες υποχρεούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την καταχώρηση δεδομένων και πληροφοριών στον Ιστότοπο (λ.χ. κατά τη δημιουργία λογαριασμού), οφείλουν να καταχωρούν μόνο πληροφορίες που τους αφορούν και να μην χρησιμοποιούν πληροφορίες άλλων προσώπων (λ.χ. στοιχεία επικοινωνίας), παρά μόνο εφόσον είναι ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένοι. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία από την παράβαση του όρου αυτού καθώς και για οποιαδήποτε κακόβουλη / απρόσεκτη / εκούσια ή ακούσια ανάρτηση στην εφαρμογή από Χρήστη στοιχείων ταυτότητας / επικοινωνίας άλλου προσώπου.

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Επιχείρηση, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης καθώς και εν γένει τους Όρους Συναλλαγών στο πλαίσιο του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα Ιστότοπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, για το μέλλον, με την επιφύλαξη των ήδη επιβεβαιωμένων, από την Επιχείρηση, παραγγελιών. Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Πελάτες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών. Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο του Ιστοτόπου, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των Επισκεπτών / Χρηστών / Πελατών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών. Η χρήση του Happy2shop προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον Επισκέπτη / Χρήστη / Πελάτη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Επιχείρηση.

13. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλοι οι Όροι Συναλλαγών είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των Όρων Συναλλαγών από τον Επισκέπτη / Χρήστη / Πελάτη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του Επισκέπτη / Χρήστη / Πελάτη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Επιχείρησης ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στον νόμο ή/και στους όρους αυτούς συμπεριφορά του. Η Επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Συναλλαγών, δύναται να απαγορεύσει στον Επισκέπτη / Χρήστη / Πελάτη την πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, να διαγράψει τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει αυτός στον Ιστότοπο χωρίς καμία προειδοποίηση, με την επιφύλαξη της Πολιτικής Απορρήτου και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Επιχείρηση δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον Χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Οι Χρήστες, υποχρεούνται, κατά τη χρήση του Ιστοτόπου, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την ακούσια ή εκούσια παροχή ψευδών / ανακριβών στοιχείων από τον Χρήστη.

Στη σύμβαση με την Επιχείρηση, η χρήση από τον Πελάτη πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας (ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής) για την πληρωμή της παραγγελίας του και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων χρέωσης της κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η κάρτα του με το αντίτιμο της πώλησης. Η, δε, παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου, χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής για τη σύμβαση με το Happy2shop, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της κάρτας/μέσου, εκ των υποχρεώσεων του από τη σύμβαση, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων της Επιχείρησης για αποζημίωση.

Η Επιχείρηση, ευθύνεται μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον παρόντα Ιστότοπο, εφόσον οφείλει και είναι σε θέση κατά τις διατάξεις του νόμου να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους, με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή επουσιωδών παρόμοιων παραλείψεων. Κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Επιχείρηση απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύουν στο Happy2shop.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, επιδημία, πανδημία, πυρηνική έκρηξη ή μόλυνση, πόλεμο, κλοπές, ληστείες και βανδαλισμoύς, τρομοκρατικές ενέργειες, κυβερνοεπιθέσεις, ransomware, δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιρειών ταχυμεταφορών ή/και τραπεζών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των Προϊόντων πριν την παράδοση στον Πελάτη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του Χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Επιχείρησης περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον Καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων Προϊόντων, που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή Προϊόντων από τον Πελάτη, απρόσεκτη ή εσφαλμένη χρήση των Προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του παραγωγού / κατασκευαστή (εφόσον είναι άλλος από την Επιχείρηση), όπως πταίσμα κατά την παραγωγή / κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα Προϊόντα, χαμηλή ποιότητα κατασκευής, πλημμελή ασφάλεια υλικών και πραγματικά ή νομικά ελαττώματα.

Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη ή τρίτου προκληθεί από κινδύνους που απειλούν τους χρήστες του διαδικτύου και μπορεί να εκδηλωθούν στο πλαίσιο χρήστης του Ιστοτόπου. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των Υπηρεσιών της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους Χρήστες, κατά την περιήγησή και χρήση του Ιστοτόπου να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, spyware, malware, ransomware, DDoS Attacks κ.α. Η Επιχείρηση, δεν, φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του Χρήστη και στα δεδομένα της συσκευής του καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του Χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω.

Η Επιχείρηση ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στους Χρήστες. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Επιχείρησης και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους Χρήστες σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Συμβουλεύουμε τους Χρήστες του Happy2shop, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου Προϊόντος), προτού προβούν σε παραγγελία, να απευθύνονται στην Επιχείρηση στο τηλ. +30 2103800058 , e-mail: [email protected], για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του Προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία, ακόμα και επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά (τιμή, ιδιότητες) των Προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συγκεκριμένα στους επίσημους τιμοκαταλόγους της Επιχείρησης, πρόκειται δηλαδή περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν / δρομολογούν τους Χρήστες νόμιμα τοποθετούμενοι στο Happy2shop σύνδεσμοι (links), πλαίσια (frames), banners κ.α. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του Χρήστη από την επίσκεψή του σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους καθώς και για κάθε ζημία από κινδύνους που εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον Τραπεζικού Ιδρύματος ή άλλου φορέα διαχείρισης πληρωμών, διαφημιζόμενου στον Ιστότοπο φορέα ή συνεργαζόμενης Επιχείρησης ταχυμεταφορών κ.α., ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στο Happy2shop, banner κ.α. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των χρηστών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των υπηρεσιών τους, φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Χρήστης.

Η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους Επισκέπτες / Χρήστες πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων στον Ιστότοπο. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί αμέσως κάθε πληροφορία που αναρτά ο Επισκέπτης / Χρήστης, η οποία παραβιάζει τους παρόντες όρους. Η Επιχείρηση δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που ο Χρήστης παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Επιχείρηση, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή του, παρά μόνο σε ήσσονος σημασίας σφάλματα (τυπογραφικά λάθη κλπ). Οι Επισκέπτες / Χρήστες κατά την ανάρτηση οποιασδήποτε πληροφορίας στον Ιστότοπο, οφείλουν να σέβονται τους παρόντες όρους και να μην παραβιάζουν τον νόμο,. Οι Επισκέπτες / Χρήστες απαγορεύεται να αναρτούν υλικό και πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση αντίκειται στον νόμο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Την ευθύνη για κάθε παράνομη πράξη του Χρήστη καθώς και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων από κάθε είδους ανάρτηση, πράξη ή παράλειψη φέρει ο Χρήστης που έχει πρόσβαση στο e-mail που δηλώθηκε κατά την δημιουργία του λογαριασμού Χρήστη, από τον οποίο προήλθε η ανάρτηση.

Η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του Χρήστη, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον Χρήστη και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του Χρήστη ή τρίτου, εφόσον ο Χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του Ιστοτόπου, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή ή / και ελλιπή παροχή των αιτούμενων πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά κατά την περιήγησή του στον Ιστότοπο, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των Χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή / και συμβατικές υποχρεώσεις του δια πράξεων ή παραλήψεων.

Η Επιχείρηση θεωρεί ότι ο Επισκέπτης / Χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον Ιστότοπο είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Επιχείρηση δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει, ο, δε, Χρήστης που προβαίνει στην καταχώριση ευθύνεται για τυχόν ψευδή και παράνομη καταχώριση τόσο απέναντι στην Επιχείρηση όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων). Ο Επισκέπτης / Χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Επιχείρησης και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο στον Επισκέπτη / Χρήστη ή/και να διαγράψει τον λογαριασμό του και τις πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει.

Η Επιχείρηση παραδίδει τα παραγγελθέντα Προϊόντα στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών προς αποστολή στους Πελάτες. Η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζημία του Πελάτη, του παραλήπτη ή τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες courier σε πρόσωπο διαφορετικό του Πελάτη, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί, εργάζεται, διαμένει ή βρίσκεται στην οικία ή το χώρο εργασίας του Πελάτη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υπέδειξε ο Πελάτης ως τόπο παράδοσης των Προϊόντων και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται και φέρει ο Πελάτης.

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες του, παρέχονται ως έχουν, με τις τεχνικές προδιάγραφες και τους περιορισμούς που έχει θέσει η Επιχείρηση, η οποία δεν παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του Ιστοτόπου, ούτε ακρίβειας, αξιοπιστίας, ποιότητας, πληρότητας, έλλειψης περιορισμών και σφαλμάτων, ασφάλειας και αντοχής σε επιθέσεις, συμβατότητας με λογισμικά και συσκευές, απόδοσης και ομαλής λειτουργίας και ουδεμία ευθύνη φέρει για δυσλειτουργίες μόνιμες ή προσωρινές, με τη επιφύλαξη των δικαιωμάτων των Πελατών από σύμβαση με την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων που φιλοξενούνται στους server της (ιδιόκτητους ή μισθωμένους). Κάθε Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης αντιγράφου ασφαλείας (backup) των πληροφοριών που καταχωρεί στον Ιστότοπο. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση του Ιστοτόπου, που οφείλονται σε λανθασμένες επιλογές / ενέργειες / καταχωρήσεις από τον Χρήστη.

Η ανάρτηση από την Επιχείρηση των Όρων Χρήσης και των Όρων Συναλλαγών και το περιεχόμενό τους δεν δύναται να θεμελιώσει ευθύνη της Επιχείρησης ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπομένης.

15. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Έργα που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών, λογοτύπων, σημάτων, λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993, καθώς και άλλων Εθνικών ή Διεθνών διατάξεων, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Επιχείρησης, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Η Επιχείρηση διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του Ιστοτόπου, ο οποίος προστατεύεται ως πρωτότυπο έργο εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογή έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις.

Τα διακριτικά γνωρίσματα του Happy2shop και των Προϊόντων του, προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου. Τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού.

Τα ονόματα χώρου (domain names) happy2shop.gr και happytoshop.gr, έχουν εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Επιχείρηση, η οποία και έχει μεταξύ άλλων δικαιωμάτων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους. Περαιτέρω, η Επιχείρηση απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ή παραπλήσιου ονόματος χώρου με οποιαδήποτε κατάληξη που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, εκουσίως ή ακουσίως, η οποία (καταχώριση) συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού ή/και αθέμιτης εκμετάλλευσης της φήμης και της πελατείας της Επιχείρησης και του Ιστοτόπου.

Απαγορεύεται η εγγραφή και η αναπαραγωγή των έργων, που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, εν όλω ή εν μέρει, η δημιουργία αντιγράφων, καθώς και η αναπαραγωγή με το κατέβασμά τους και την αποθήκευση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, η διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, η εκμίσθωση, η δημόσια εκτέλεση, η μετάδοση ή παρουσίαση στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής τροποποίησή τους καθώς και κάθε προσβολή των δικαιωμάτων του δημιουργού οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης των έργων. Η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στον Ιστότοπο δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη νόμιμη χρήση του Happy2shop.

Περαιτέρω οι ιστοσελίδες του Happy2shop προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων. Ειδικά για τις βάσεις δεδομένων του Ιστοτόπου απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή τους με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή τους, η οποιασδήποτε μορφής διανομή τους ή αντιγράφων τους, η οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίασή τους στο κοινό, η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, πώληση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων της μετάφρασης, προσαρμογής, διευθέτησης, μετατροπής των βάσεων δεδομένων, η μεταφόρτωση, αποθήκευση και εξαγωγή τους, το κατέβασμα, η δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο και κάθε άλλη επεξεργασία και εμπορική εκμετάλλευση.

Οι βάσεις δεδομένων του Ιστοτόπου, προστατεύονται περαιτέρω και ως δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή τους κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά, είτε χειροκίνητα, είτε αυτοματοποιημένα.

Απαγορεύονται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, εφόσον συνεπάγονται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση των βάσεων δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή των βάσεων. Περαιτέρω απαγορεύεται η αυτοματοποιημένη (μέσω προγραμμάτων web scraping, web harvesting, web data extraction κ.α.) ή χειροκίνητη, συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων του Ιστοτόπου, το μαζικό / συστηματικό κατέβασμα πληροφοριών από τον Ιστότοπο για οποιαδήποτε χρήση και εκμετάλλευση, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Επιχείρησης.

Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας προστατεύεται το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και από προσβολές της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε αυτό, η οποία ανήκει στην Επιχείρηση, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων – φορέων. H δημιουργία συνδέσμων, πλην των απλών συνδέσμων παραπομπής στην αρχική σελίδα του παρόντος ιστοτόπου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν συγκατάθεσης της Επιχείρησης ή σύμβασης.

Η νόμιμη περιήγηση στο Happy2shop και η χρήση των υπηρεσιών του, με σεβασμό και απόλυτη τήρηση των Όρων Χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας, δεν προσβάλει την Πνευματική Ιδιοκτησία της Επιχείρησης, η οποία παρέχει στους Επισκέπτες / Χρήστες και Πελάτες άδεια χρήσης του Happy2shop μόνο για λόγους επισκόπησης και παραγγελίας των Προϊόντων της.

Η προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τρίτου στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου επισύρει τις κυρώσεις (αστικές, διοικητικές, ποινικές) της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του Χρήστη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Επιχείρησης ή τρίτου από την παράνομη συμπεριφορά του. Η Επιχείρηση σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της, δύναται να απαγορεύσει στον Χρήστη την πρόσβαση στο Happy2shop, να διαγράψει τον λογαριασμό του και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος.

16. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Στο Happy2shop ενδέχεται να περιλαμβάνονται διαφημίσεις με οποιαδήποτε μορφή, όπως ενδεικτικά banners, σύνδεσμοι (links) και πλαίσια (frames). Σεβόμαστε τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του Καταναλωτή, ενεργούμε, δε, με επαγγελματική ευσυνειδησία ακολουθώντας τους κώδικες δεοντολογίας που δεσμεύουν την εμπορική δραστηριότητά μας με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτηση των Καταναλωτών μέσα από υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον.

Τηρώντας υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας, απέχουμε από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Παρέχουμε στον υποψήφιο Πελάτη μας όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα μας, πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματά του ως Καταναλωτής και άρτια πληροφόρηση για τους γενικούς και τους τυχόν ατομικούς όρους συναλλαγών προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση προτού συμβληθεί με την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση με σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, δεν θα σας αποστείλει ποτέ μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία (μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

17. ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η χρήση του Ιστοτόπου απαιτεί την πρόσβαση των Επισκεπτών / Χρηστών / Πελατών στο διαδίκτυο (Internet). Οφείλετε να εξασφαλίσετε με δική σας επιμέλεια την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιβαρύνεστε πλήρως με οποιεσδήποτε χρεώσεις, από φορείς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και υπηρεσιών πρόσβασης, συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου για την περιήγηση στο Happy2shop και τη λήψη / αποστολή δεδομένων στον Ιστότοπο.

Για τη χρήση του Happy2shop απαιτείται τερματική συσκευή (Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο), η οποία να διαθέτει το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα (π.χ. Microsoft Windows, Apple MacOS, Android) καθώς επίσης και σχετικό λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (browser). Η αγορά, κατοχή, προμήθεια, συντήρηση και επισκευή της τερματικής συσκευής σας βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του τερματικού εξοπλισμού σας να εισέλθει στο Happy2shop ή να προβάλει το περιεχόμενό του Ιστοτόπου, δεν παρέχει εγγύηση συμβατότητας ή/και ομαλής λειτουργίας του Ιστοτόπου και δεν παρέχει κανενός είδους υλισμικό (hardware).

18. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Για ζητήματα υποστήριξης μετά την πώληση, εξυπηρέτηση Πελατών και επιστροφές προϊόντων απευθυνθείτε στην Επιχείρηση στο e-mail [email protected] και στο τηλ. +30 2103800058 .

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε απορία ή ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του Happy2shop, τα Προϊόντα και τους Όρους Συναλλαγών, μπορείτε να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση [email protected]. Η Επιχείρηση παραμένει δίπλα σας ανά πάσα στιγμή έτοιμη να σας ακούσει και να αντιμετωπίσει προβλήματα και παράπονα που τυχόν ανακύπτουν σχετικά με τις Υπηρεσίες και τα Προϊόντα μας.

19. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Αν είστε Καταναλωτής, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβασή σας με την Επιχείρηση τηρώντας τις προβλέψεις του νόμου. Για ενημέρωση ως προς το δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες άσκησής του συμβουλευθείτε την Πολιτική Επιστροφών.

20. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Επιχείρηση στις συμβάσεις με Καταναλωτές (B2C) εφαρμόζει τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ Β΄ 969/22.03.2017) https://www.greekecommerce.gr/gr/kwdikas-deontologias/ .

Τελευταία ενημέρωση Όρων Χρήσης: 25/04/2023.

Post your comment

Happy2Shop